Drum Circle

Co je Drum Circle?

Drum Circle je mezinárodní název pro společenskou událost, při které se lidé scházejí, aby společně zažili příjemné kratochvíle skrze hudbu a rytmus nehledě na talent, či předchozí zkušenosti. Sesednou se pospolu (do kruhu) s rytmickými hudebními nástroji a hrají. Přesně tak, jako to lidé dělají v obdobných variantách od věků, až do dnes – domorodé a šamanské oslavy a rituály, sezení u ohně se špekáčky a kytarami, či sezení a zpívání s kytarami v restauračních zařízeních.

Proč to lidé dělají? Důvodů může být tolik, kolik je lidí na světě. Pravdou však je, že člověk je od přírody tvor společenský a tvořivý a k jakékoliv činnosti, která uspokojí obě tyto vlastnosti najednou, ani důvod nepotřebuje. A stejně tak je tomu v případě Drum Circle.

Jednoduše to lidé dělají rádi, protože je jim v dané činnosti dobře a baví je.

Pokud přeci jen prahnete po důvodech proč se účastnit Drum Circle, zde jsou nejčastější odpovědi lidí, kteří se v Drum Circle scházejí:

  • Odreagování, vyčištění hlavy, uvolnění, relax, meditace
  • Zábava
  • Vybití přebytečné energie i dobití energie při únavě
  • Možnost zahrát si s více lidmi
  • Trénink hry na buben, či jiný nástroj
  • Aktivní odpočinek
  • Setkání s lidmi
  • Pro jeho všeobecně pozitivní účinky:   Bubnování trénuje mozek, aktivuje obě hemisféry a rozšiřuje vědomí, zlepšuje verbální i neverbální komunikaci, rozvíjí motoriku, harmonizuje tělo, mysl i ducha, funguje jako akumpresura, omlazovací kůra i fitness. Mimo jiné je velmi účinnou terapií pro různá mentální i tělesná postižení.

 

Facilitovaný Drum Circle, alias Drum Circle ve 21. století:

Čím dále bychom putovali do minulosti, viděli bychom, že tím méně lidé přemýšleli nad tím, zda-li umí dostatečně dobře hrát, či jestli mají smysl pro rytmus, nebo ne. Když byla příležitost, jednoduše začali hrát, zpívat, tančit a bavit se.

Bavíme se samozřejmě o hudbě tvořené lidmi, jakožto projev jejich momentálního rozpoložení a nikoliv o hudbě jako umění.

V dnešní době je tomu zcela jinak – máme jiné morální hodnoty, jinou zábavu, jiný způsob života a projev naší přirozenosti je často přebíjen snahou zaujmout ostatní. To má za následek, že velmi mnoho lidí vynechalo ze svého života zábavu ve formě vlastního projevu skrze hudbu, nebo obecně rytmus.

Přes to, že je vědecky dokázáno, že neexistuje člověk, který by neměl smysl pro rytmus (takový člověk by totiž nemohl chodit, mluvit, dýchat, jíst, netlouklo by mu srdce atd..), lidé o sobě často tvrdí, že jej nemají, protože smysl pro rytmus mylně považují za schopnost vytvářet výše zmíněné umění.

Za celá tisíciletí se však nic nezměnilo na tom, že právě projev skrze hudbu a rytmus je pro nás ten nejpřirozenější. Tento způsob projevu je tak cestou ke zdraví našeho těla i ducha a také k nalezení své vlastní přirozenosti, která je v dnešní době osobnostního rozvoje velikým tématem.

V dnešní době tento projev umožňuje právě Facilitovaný Drum Circle, jakožto způsob, který je přirozený pro dnešní společnost.

Hrají v něm roli především dva faktory – prvním je, že větší skupina účastníků vytváří bezpečné prostředí a vy se tak necítíte divně, protože všichni kolem vás dělají to samé, co vy. Druhým faktorem je přítomnost Facilitátora – to je člověk, který přebírá zodpovědnost za průběh celé události a nezištně pomáhá a usnadňuje celé skupině i jednotlivcům objevit a dosáhnout jejich neprojevené možnosti. Díky přítomnosti Facilitátora dojde skupina k souhře mnohonásobně rychleji (řádově v několika minutách), než by došla sama o sobě (pokud by se jí to vůbec podařilo). A v neposlední řadě, díky umění facilitování a moderování rytmických her, také za průběhu posouvá možnosti skupiny dále od prostého rytmizování ke vzniku melodií a hudby, která má spád, či příběh.

Každému z nás se už někdy v životě stalo, že si poklepával nohou, nebo rukou při poslechu oblíbené skladby a každý takový člověk se může zúčastnit Drum Circle.

 

Využití Facilitovaného Drum Circle jako nástroj v různých oblastech:

Drum Circle má i mnoho cílených využití. Jako velmi efektivní nástroj je používán především v těchto oblastech:

FIRMY A KORPORACE – teambuilding, energizer před poradami, či konferencemi, doprovodný program kickoff meetingů, podnikových oslav a večírků

ŠKOLY (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ, klasické i odborné a speciální) – rozvoj komunikace a týmové spolupráce, prevence proti šikaně, zmírnění ADHD, rozvoj motoriky a hudebního sluchu, zlepšení koncentrace při vyučování

VEŘEJNÉ AKCE – Drum Circle je vhodným a oblíbeným interaktivním doprovodným programem na akcích, či událostech pro veřejnost, jako jsou městské slavnosti, festivaly, koncerty apod.

 

Chtěli byste uspořádat Drum Circle na vaší události, nebo pro vaše známé, či klienty?

Připravíme Drum Circle na míru přímo pro Vás, včetně zapůjčení až 300 hudebních nástrojů.

 

Běžná délka programu: 60 – 120 minut. Ve zvláštních případech může být program kratší i delší.

 

Vaše objednávky, poptávky a dotazy můžete poslat zde:

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Váš mobil (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva

 

Odborné studie:

Vliv hry na hudební nástroj na vývoj řeči:

Jazykový vývoj dětí, které hrají na nějaký nástroj probíhá snadněji a rychleji.

Oblasti mozkové kůry odpovědné za sluchové zpracování řeči a hudby se částečně překrývají.

Hudební stimulace povzbuzuje i lingvistické oblasti.

Hudební trénink klade větší nároky na precizní poslech výšky tonů a jejich rytmických vlastností, takže zpracování jazykového materiálu je potom pro dítě mnohem snadnější.

Díky působení na emoce zvyšuje pohotovost pozornosti a je vynikajícím tréninkem paměti.

Hudba jako zdroj zdravé skupinové dynamiky:

„Neurons that fire together, wire together.“

„Neurony, které jsou současně aktivní se vzájemně propojují.“ Neurony se přitom nemusí nacházet v jednom mozku.

  1. Hebb, 1949, J. G. Szutkowski, 2017

Hudba působí na emoce:

Vyvolává v nás radost, smutek, povzbuzení, či naopak zklidnění. Proto je klíčovým prvkem oper, filmů apod.

Působí na limbický systém skrze několik cest najednou (míšní reflexy, epizodické vzpomínky, harmonická tenze a rozvázaní, podobnost k intonaci lidského hlasu, vyvolávání vizuálních představ atd.)

Je důležitým faktorem zesilování paměťových stop.

Hudba se vyskytuje doslova ve všech lidských kulturách na Zemi:

Seznam slov a pojmů, univerzálních pro všechny kultury, sestavený na základě antropologických a etnografických studii (Donald E. Brown, 1991):

Hudba, Hudba pro děti, Hudba související s tancem, Hudba související s náboženskou činností, Hudba jako umění, Vokální hudba, Vokální hudba s prvky řečí, Hudební redundance, Hudební opakování, Hudební variace

 

Chtěli byste uspořádat Drum Circle na vaší události, nebo pro vaše známé, či klienty?

Připravíme Drum Circle na míru přímo pro Vás, včetně zapůjčení až 300 hudebních nástrojů.

Vaše objednávky, poptávky a dotazy můžete poslat zde:

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Váš mobil (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva